andreja semolič

Andreja je avtorica in kreatorka pedokinetike®

Svoje raziskovanje telesa in duha kot neizbežne celote poglobljeno razvija na nadgrajevanju integrativnega razvoja in študija somatike skozi najnovejša spoznanja in odkritja nevrobiologije in psihodinamičnih procesov razvoja. Leta 2012 je diplomirala tudi na Inštitutu Feldenkrais na Dunaju. Je avtorica knjige Igriva vadba za dojenčka (2008) ter soavtorica knjig Šport v obdobju zrelosti (2001), Zdravo življenje (2007), Zmogljivost za boljše zdravje in počutje (2016) in avtorica številnih člankov. Konkretno delo z otroki prakticira že 20 let. Svoje delo, izkušnje in izkustveno prakso deli med starše, študente in edukatorje ter razvojne mentorje. Predava na fakultetah, v vrtcih in šolah ter različnih inštitutih, konferencah in knjižnicah. Sodeluje na mednarodnih projektih, kongresih in sejmih. Vodi štiriletni mednarodni izobraževalni program pedokinetike. Deluje v svojem centru Zdravo gibanje v Ljubljani. Andreja utemeljuje RFP (Razvojne Funkcionalne Prijeme) in jih poučuje v konceptu zgodnjega razvoja, ki ga je patentirala pod imenom pedokinetika®. 

www.pedokinetika.com

info@pedkoinetika.si