MalaMali®

PRogram koncepta pedokinetike® za otroke od hoje do 4 let

Program MalaMali:

Na lekcijah starši in otroci skupaj doživljamo nove gibalne izkušnje ter otroke na igriv način popeljemo do osnovnih gimnastičnih prvin in naravnih oblik gibanja. Starši se učimo zavedanja načina na katerega vstopamo v vsakodnevni razvoj naših otrok. Ključno, da lahko sodelujemo z otrokom pa je opazovanje in izvabljanje različnih gibalnih odgovorov brez pričakovanj in korekcije.

Učne lekcije MalaMali po načelu Pedokinetike® potekajo enkrat mesečno (načeloma vsak 3.petek v mesecu). Vodi jih Ana Katarina Sušec, praktik pedokinetike ®.

Vabljeni starši, babice, tete, varuške in otroci od prvih korakov do 4 let.


AVTORICA O PROGRAMU:

Program MalaMali razvojnega koncepta pedokinetika® je ustvarjalno domišljijski program, ki skozi gibanje popelje v otrokov avtentičen in spontan razvoj od hoje do štirih let. Poteka že od l. 2009., l. 2013 pa je dobil svoje ime znotraj koncepta pedokinetike®.

Starši se naučite prepuščati otroku njegove rešitve. Spodbujamo vas, da na nov način uzrete svojega otroka kako se povsem po svoje loti izražanja in reševanja različnih situacij v našem učnem poligonu.

Posebnost tega programa razvojnega koncepta pedokinetike je v tem, da so skozi stik in odnos starša do otroka preko gibanja v domeni izvornega gibanja, tu dodani nadaljevalni temeljni koraki gradnje avtentičnosti in spontanosti ter samoregulacije, tako otroka kot starša.

Program vabi oba tako starša kot otroka, da se prepustita kreativnosti skozi gib, kot je le mogoče izražanje čustev, mišljenja in organiziranja samega sebe.

Skozi igrivost in organiziran kaos v učnem poligonu tako starši kot otroci aktivirate samoregulacijo. Ostrite fokus in jasnost svojih občutkov.

Veliko je gibanja, čustev, verbalnega izražanja do petja in plesa. Uvaja se poslušanje, sledenje, občutek za zaznavno, orientacijo, zvok, tip, okus in izvorno izražanje ob različnih ritmih. Ustvarjamo red, sodelovanje in krepimo domišljijo, ki jo vodimo v kreacijo samoizražanja, skozi interakcijo učitelj – starš – otrok.

 PRIJAVA NA Malamali® program

PRED VSAKIM OBISKOM PRI NAS JE OBVEZNA PRIJAVA!
VEDNO PA SMO DOSEGLJIVI NA TELEFONSKI ŠTEVILKI 040-638-268 ZA POSVET.